روی در کتابخانه, پوستری زده شده بود تحت عنوان بالا.

کتاب های مذکور را اینجا مینویسم تا یادم بماند و موقعش که شد بخوانمشون. خب البته که یه هدف دیگه هم داشتم!


۱-دل سگ اثر میخاییل بولگاکف :

"علمی تخیلی به زبانی طنز و تلخ ,روایت تبدیل شدن یک سگ به انسان و ارتباط نمادین با مردم و انقلاب روسیه"

۲-غرور و تعصب اثر جین آستن

"بازیگوشی و انضباط,ارزش های رمانتیک و فضیلت های کلاسیک در تقابل و تعادل اند که در آخر غرور جای خود را به سجایای بالاتر می دهد و تعصب نیز در سیر داستان رنگ می بازد"

۳-جان شیفته اثر رومن رولان

"بانوی فرانسوی که ناگزیر می شود به دشواری و با پنجه درافکندن با پیش داوری ها همراهان مرد خویش . راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند"

۴-خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک

"اینجا را بخوانید "

۵-بینوایان اثر ویکتور هوگو

"همون کوزت خودمونه دیگه!"

۶-جنگ و صلح اثر لئون تولستوی

"بیانگر رویداد های تاریخی و اجتماعی است که بر بستر دو جنگ بزرگ بین روسیه تزاری و دولت فرانسه جریان دارد"

۷-پتر کبیر اثر الکسی نیکولایویچ

"رمانی چشم گیر درباره رزم ها و آیین های روسیه ی پتر و روایتی از فرخنده فای یا شوربختی مردم روس در زمان"

۸-گذر از رنج ها اثر الکسی نیکولایوچ تولستوی

"جلوه ای از زندگی دو خواهر که به شکلی رمانتیک که هدف آن ترسیم اتقاقات تاریخ و اوضاع متشنج روسیه و جنگ های داخلی و واکنش روشن فکران در برابر انقلاب سرخ"

۹-دُن آرام اثر میخاییل الکساندر ویچ شولوخف

"درباره قزاقان ساکن دن و شرح زندگی یک خانواده قزاق در زمان صلح , سال های سرنوشت ساز جنگ اول جهانی,انقلاب 1917 اکتبر روسیه و یک جنگ داخلی تلخ"

۱۰-خانواده تیبو اثر روژه مارتن دوگار

"شرح وقایع سال های جنگ اول جهانی که فرزند کوچک یک خانواده ثروتمند و فرهیخته فرانسوی روحی سرکش و رام نشدنی اش سرنوشت خود را در دنیای پیرامونش می جوید و خانواده خود را ترک می گوید"