معرفی فیلم

میشه چند تا از بهترین فیلم هایی که دیدید ، حالا  تو هر ژانری که میخواد باشه معرفی کنید؟

مطمئن باشید به سلیقه تون احترام گذاشته میشه!

  • پسر شجاع

.

راننده تاکسی امروز یه فوق لیسانس هسته ای بود.
  • پسر شجاع

انقدر قلبم قبرِ...دریافت

  • پسر شجاع

میشه مگه با نی لَبک، قفس برا ترانه ساخت؟
  • پسر شجاع

مکالمه ای در مهمانسرای دو دنیا

رئیس : به نظر شما تفاوت بین رئیس شرکت و کلفت چیه؟

ماری(کلفت) : از نظر من؟خب فرق اولش دفتر کاره.

رئیس:(تشویق می کند)بله؟

ماری: یه رئیس دفترش رو کثیف میکنه درحالی که یه کلفت تمیزش میکنه.

غیب آموز:(سر ذوق آمده) خب ادامه بدین؟

 ماری:طرز صحبتشونم فرق میکنه.یه رئیس با مردم طوری حرف میزنه که انگار همه یه تیکه آشغالن، درحالی که یه کلفت وقتی حرف میزنه که انگاری خودش یه آشغاله.

غیب آموز:بعدش؟

ماری:بعدشم جونم براتون بگه‌، یه رئیس یه عالمه عنوان جلو و عقب اسمش یدک میکشه،رئیس فلان، رئیس شرکت ساختمانی بهمان،عضو شورای مرکزی اداره ی نمیدونم چی،نشان افتخار خدا میدونه چی...

یه کلفت فقط اسمش رو داره،تازه اونم خیلی زود از دست میده و فقط اسم کوچیکش واسه اش میمونه و بس.تازه چی بگم..‌. بهتره اسمش از قبل ماری باشه چون از اونجا که صاحبکار ها حافظه ی درست حسابی ندارن،دیر یا زود اسمش ماری میشه!

مهمانسرای دو دنیا

 #امانوئل_اشمیت

  • پسر شجاع